فانوس نیوز

دکور متفاوت ماه عسل ۹۷ +عکس

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

هر سال در موفقیت برنامه «ماه عسل» دکور نقش موثری داشته است؛ چراکه دکورهای ماه عسل با محور اصلی برنامه هماهنگی و ارتباط خوبی برقرار می‌کند. مسال هم شاهد دکور متفاوتی از پیمان قانع برای برنامه ماه عسل هستیم که در ادامه می توانید تصاویر جدید از این دکور را مشاهده کنید.

دکور متفاوت ماه عسل ۹۷ +عکس

دکور متفاوت ماه عسل ۹۷ +عکس

دکور متفاوت ماه عسل ۹۷ +عکس