فانوس نیوز

دعوت دانش‌آشتیانی از فرهنگیان و اولیاء برای مشارکت فعال در انتخابات شورای شهر

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
فخرالدین احمدی دانش آشتیانی خطاب به دانش آموزان گفت: بچه‌ها توجه کنید اگر بخواهیم شهر سالم و با نشاط داشته باشیم و شما بتوانید درون این شهر سالم، فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی داشته باشید لازم است خودتان خانواده هایتان را تشویق کنید که حتما در انتخابات شورای شهر مشارکت فعال داشته باشند.
وی افزود: از آنجایی که نقش شهرداری‌ها در ارتقای فرهنگی و اجتماعی جامعه کلیدی است؛ همه همکاران خودم را نیر به مشارکت فعال در انتخابات شورای شهر دعوت می‌کنم.
دعوت دانش‌آشتیانی از فرهنگیان و اولیاء برای مشارکت فعال در انتخابات شورای شهر