فانوس نیوز

کمپاین واکسین ۵،۶ میلیون طفل فردا آغاز می شود

۸ اسفند ۱۳۹۵
 کمپاین معافیت دهی سال ۲۰۱۷  به منظور واکسین نمودن ۵،۶ میلیون طفل زیر سن پنج سال در مناطق معروض به خطر  ویروس پولیو از جمله مناطق شرق،جنوب و جنوب شرق کشور فردا آغاز می شود.به گزارش خبرگزاری آوا ، وزارت صحت عامه اعلام کرد : این وزارت به کمک مالی و تخنیکی اداره یونیسف و سازمان صحی جهان فردا دور دوم کمپاین معافیت دهی سال ۲۰۱۷ را به منظور واکسین نمودن ۵،۶ میلیون طفل زیر سن پنج سال در مناطق معروض به خطر گردش وحشی ویروس پولیو راه اندازی می نماید.بر اساس این خبرنامه ، این کمپاین به شمول شهر کابل در تمام ولایات زون های جنوب، و جنوب شرق، اکثر ولسوالی های زون شرق و نیز در تمام ولسوالی های معروض به خطر جریان خواهد داشت.در جریان این کمپاین سه روزه، بیش از ۳۶ هزار کارکنان پولیو در محلات مسکونی شان خانه به خانه خواهند رفت تا اطفال را واکسین نمایند. روز جمعه نیز تیم های پولیو به منظور اطمینان از واکسین شدن فراگیر اطفال ، از خانواده هایی بازدید خواهند کرد که اطفال شان در سه روز نخست از طرح بازمانده اند.داکتر فیروزالدین فیروز ؛ وزیر صحت عامه، گفت: " پولیو سبب معیوبیت دایمی و حتی مرگ اطفال می گردد، به طوری که این اطفال معیوب به طور دایم محتاج و بار دوش اعضای فامیل می گردند و در آینده حتی نمی توانند عبادت و اوامر دینی خود را به صورت درست انجام دهد."وزیر صحت عامه افزود: " اطفال حق دارند که سالم و صحتمند رشد یابند و این مسئولیت همه ما است که تطبیق دو قطره واکسین پولیو را برای اطفال زیر سن پنج سال در هر دور کمپاین یقینی سازیم. رسیدگی به تمام اطفال با این واکسین های نجات بخش در عالم اسباب، تنها راهی است که می توان پولیو را به خوبی از این کشور محو نمائیم."گفته می شود واکسین پولیو مصئون بوده، حتی برای اطفال خواب، مریض و نوزاد کدام عوارض جانبی ندارند.واکسین های پولیو از سوی آگاهان دین به شمول علمای دین در سرتاسر افغانستان و جهان مورد تائید قرار گرفته است.افغانستان، پاکستان و نایجریا تنها کشورهایی در جهان هستند که تا هنوز هم ویروس پولیو در آن در حال گردش است. از آغاز سال ۲۰۱۷ تا اکنون ۲ واقعه پولیو در کشور رخ داده است که یکی آن از ولایت هلمند و دیگری از ولایت قندهار گزارش شده است.در سال ۲۰۱۶ شماری مجموعی پولیو به ۱۳ مورد رسید که نسبت به ۲۰ واقعه سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است.بیشتر از ساحات افغانستان عاری از پولیو باقی مانده است، ولی ویروس پولیو در یک جغرافیایی مشخصی در شرق، جنوب و بخش های جنوب شرق کشور متمرکز شده است. کمپاین واکسین ۵،۶ میلیون طفل  فردا آغاز می شود