فانوس نیوز

گرانترین خیابان روسیه

۲۹ آبان ۱۳۹۵
گرانترین خیابان روسیه در شهر مسکو و مرکز این شهر قرار دارد.

به گزارش ایسنا، از ماسکووا ۲۴، خیابان استایشنیکوف در مرکز شهر مسکو برای سومین سال پیاپی، لقب گرانترین خیابان را در این کشور از آن خود کرد.
گرانترین خیابان‌ها در جهان بر اساس اجاره هر متر مربع از فضاهای تجاری – اداری در آن سنجیده می‌شوند، بر این اساس هر متر مربع فضای اداری در این خیابان حداقل ۳۰۰۰ یورو هزینه دارد که آنرا در جایگاه نوزدهمین خیابان گران جهان قرار داده است.
گرانترین خیابان جهان، خیابان پنجم نیویورک است که حداقل هر متر مربع فضای اداری در آن ماهیانه بیش از ۲۸ هزار یورو هزینه دارد.