فانوس نیوز

بحرین ۱۳ نفر از نزدیکان عیسی قاسم را بازداشت کرد

۲ مرداد ۱۳۹۵
نیروهای امنیتی بحرین در ادامه اقدامات خود علیه مردم بحرین ۱۶ نفر از مردم شهر دراز را بازداشت کردند که ۱۳ نفر از آنها از نزدیکان آیت‌الله شیخ عیسی قاسم هستند.به گزارش تسنیم، ۳۳ روز از اعتصاب و تجمع مردم بحرین در میدان الفداء در نزدیکی منزل آیت‌الله شیخ عیسی قاسم در شهر الدراز بحرین می‌گذرد.رژیم آل خلیفه که تا کنون نتوانسته هدف خود در تحت فشار قرار دادن آیت‌الله شیخ عیسی قاسم را محقق کند و به همین دلیل اقدام به بازداشت نزدیکان آیت‌الله شیخ عیسی قاسم و ساکنان شهر الدراز بحرین کرده است.بر اساس آخرین گزارش‌ها، رژیم آل خلیفه تا کنون ۱۶ نفر از مردم شهر دراز را بازداشت کرده و ۳۰ جوان دیگر را نیز به مرکز پلیس فراخوانده است.گزارش‌ها حاکی از آن است که ۱۳ نفر از ۱۶ نفر بازداشت شده از نزدیکان آیت‌الله شیخ عیسی قاسم به شمار می‌آیند.روز گذشته نیز نیروهای امنیتی بحرین بیش از ۵۰ شهروند بحرینی را بعد از خروج از منطقه الدراز واقع در غرب منامه بازداشت کردند.همچنین نیروهای نظامی بحرین که در منطقه الدراز مستقر بودند به افرادی که برای ادای نماز جمعه به مسجد امام صادق علیه السلام می‌رفتند گفته‌ بودند که نماز در این مسجد ممنوع است.بر اساس این گزارش، مردم بعد از اعلام این خبر به‌صورت پیاده به‌سمت مسجد امام صادق علیه السلام حرکت کردند.همچنین امامان جمعه و جماعت در بحرین با صدور بیانیه‌ای تأکید کردند که نماز جمعه در این کشور برگزار خواهد شد.در این بیانیه آمده است: "حضور فعال مؤمنین پاسداری از فریضه نماز جمعه و جماعت و تثبیت آن در چارچوب اسلام ناب محمدی(ص) است".